Formalności przed zakupem projektu domu

Zakup projektu domu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu inwestora. Z tego względu warto się do niej starannie przygotować oraz poświęcić nieco czasu na jej przemyślenie. Zanim zamówimy dokumentację w wybranej pracowni, powinniśmy zorientować się w aktualnych przepisach oraz procedurach. Jakie formalności musimy wypełnić przed kupnem projektu domu?

Zakup działki pod budowę

Pierwszym krokiem przed nabyciem projektu domu powinien być zakup działki. W chwili, gdy będziemy już właścicielami konkretnej nieruchomości gruntowej, łatwiej nam będzie wybrać optymalną koncepcję, dopasowaną do indywidualnych warunków panujących na naszej posesji. Czym kierować się, poszukując idealnej działki? Przede wszystkim nie powinna ona być zbyt mała – teren wyjątkowo wąski lub taki, którego powierzchnia nie przekracza 800-1000 m2, może utrudniać nam dobranie optymalnego projektu domu. Wskazane, by posesja miała kształt zbliżony do kwadratu lub prostokąta oraz była w miarę płaska, co ułatwi nam jej najlepsze zagospodarowanie. Zwróćmy także uwagę na sąsiedztwo działki, dostępność mediów i drogi dojazdowej oraz możliwość prawidłowego posadowienia budynku względem stron świata.

Uzyskanie wypisu z MPZP lub decyzji o WZiZT

Zanim zaczniemy przeglądać dostępne w sprzedaży projekty domów, koniecznie zapoznajmy się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. To dokument, który jest dostępny w wydziale architektury urzędu miasta, gminy bądź dzielnicy. Znajdziemy w nim istotne wytyczne wskazujące, jaki budynek możemy wznieść na posiadanej działce. W MPZP najczęściej określany jest dopuszczalny kształt i kąt nachylenia dachu, jego wysokość, ilość kondygnacji czy linia zabudowy. Niektóre urzędy mogą narzucić również bardziej rygorystyczne zasady, obejmujące nawet kolorystykę elewacji czy rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych. Czasami może zdarzyć się, że dla naszej posesji nie ustalono MPZP. W takiej sytuacji powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. W otrzymanej decyzji również znajdziemy najważniejsze postanowienia dotyczące tego, jaka inwestycja będzie dopuszczalna na wskazanej działce. Jeżeli ubiegając się o pozwolenie na budowę przedłożymy projekt niezgodny z lokalnymi zapisami, nasz wniosek najpewniej zostanie odrzucony. Z tego względu – poszukując projektu domu – powinniśmy zawsze mieć na uwadze zapisy MPZP lub WZ.

Wykonanie mapy do celów projektowych

Przed nabyciem projektu domu warto także zdecydować się na wykonanie mapy do celów projektowych. Jest ona sporządzana na podstawie mapy zasadniczej, a czas oczekiwania na jej przygotowanie może wynosić nawet kilka miesięcy – stąd warto zlecić jej opracowanie odpowiednio wcześnie. Mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy realizować inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem. Obejmuje ona lokalizację  innych obiektów na działce, a także granice działki, linie zabudowy czy osie dróg, ułatwiając nam optymalne dopasowanie projektu domu do posiadanej posesji. Jest ona konieczna w celu adaptacji, podczas której wybrany architekt naniesie na nią nasz projekt, umożliwiając nam ubieganie się o pozwolenie.

Wybór i nabycie projektu domu to niezwykle ważne wydarzenie dla większości inwestorów. Przed podjęciem decyzji o zakupie, nie zapominajmy jednak o wypełnieniu kilku formalności. Podpisanie aktu notarialnego kupna działki, uzyskanie wypisu z MPZP lub WZ oraz wykonanie mapy do celów projektowych to czynności, które powinny poprzedzić zamówienie projektu z pracowni architektonicznej. Dbając o nie zawczasu, znacznie łatwiej dobierzemy idealną koncepcję budynku oraz szybciej przejdziemy przez procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia, rozpoczynając realizację upragnionej inwestycji.

Zdjęcie: Projekt DL400a – Ze świetlikami – wariant I (etap I) (rekreacyjny) z kolekcji Muratora, arch. Marek Dąbrowski

Tekst sponsorowany: Projekty domów od MURATORA – https://projekty.muratordom.pl

Informacja prawna