Jak powstaje cennik usług budowlanych? Czego można się spodziewać?

cennik budowlany

Jak powstaje cennik usług budowlanych na 2021 rok? Czego można się spodziewać po powrocie po pandemii? Ceny usług budowlanych ulegają nieustannym zmianom. W ostatnich latach można zaobserwować zdecydowaną tendencję wzrostową.

Przyczyn tego trendu jest wiele – mają one przede wszystkim związek z kosztami prowadzenia działalności. Dotyczy to każdej płaszczyzny budowlanki – od kosztów materiałów, przez opodatkowanie, aż po rosnące ceny paliwa i energii.

Cennik usług budowlanych – z czego się składa?

Cena każdego produktu czy usługi na rynku jest uwarunkowana głównie dwoma kwestiami – popytem oraz kosztami działalności. O ile w budowlance zapotrzebowanie usługowe wydaje się wręcz rosnąć, o tyle wspomniane koszty okazują się o wiele mniej korzystne. Cennik usług budowlanych opiera się na wydatkach, które musi ponieść przedsiębiorca. Od klienta musi on otrzymać tę kwotę z nawiązką – żeby działalność w ogóle była opłacalna.

Pierwszym aspektem kosztów budowlanki są kwestie prawne – różnego rodzaju podatki, zmiany z nimi związane, a także koszty utrzymania pracownika. Z drugiej strony pojawiają się również koszta eksploatacyjne – czyli wydatki związane z zakupem materiałów i wykorzystaniem energii elektrycznej, a także paliwa. W obu tych obszarach można zauważyć zdecydowaną tendencję wzrostową, co niestety sprawia, że cennik usług budowlanych również musi się podwyższyć.

Kwestie prawne, a koszt prowadzenia firmy budowlanej

Kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności zawsze są problematyczne dla przedsiębiorców. Stają się tym bardziej skomplikowane, im więcej pozycji podatkowych firma musi uwzględnić. Tych z kolei wcale nie ubywa – w ostatnich latach można śledzić wciąż wydłużającą się listę kolejnych opłat gospodarczych.

Wzrost ilości i wysokości podatków sprawiają również, że koszty utrzymania pracowników są znacznie wyższe. Przedsiębiorca, aby w ogóle móc wypłacić swojemu zespołowi wynagrodzenie, musi podwyższyć cennik usług budowlanych. W przeciwnym wypadku firma mogłaby się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji, a tego każdy wolałby uniknąć.

cennik usług budowlanych

Wzrost kosztów eksploatacyjnych – materiały i energetyka

Oprócz podatków i innych opłat prawnych, firmy budowlane muszą jeszcze ponieść koszty materiałów, energii oraz paliwa. Te z kolei z roku na rok stają się coraz większe. Częściowo wynika to z proekologicznej polityki w Europie. Propagowane są przede wszystkim odnawialne źródła energii i paliw, które nie zanieczyszczają środowiska. Niestety w budownictwie możliwości ich wykorzystania są ograniczone. Oznacza to większe koszty dla przedsiębiorców, a w konsekwencji również rosnący cennik usług budowlanych.

Ceny materiałów budowlanych również rosną – nie tylko ze względu na wydatki produkcyjne, ale również koszty transportu i podatki. Niestety nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie ta tendencja miała ulec jakiejkolwiek zmianie.

Wszystko wskazuje na to, że cennik usług budowlanych będzie wciąż rósł. Jeśli więc ktoś planuje budowę domu lub remont w najbliższym czasie – powinien uwzględnić nieco wyższe koszty – zwłaszcza jeśli planowanie rozpoczął już kilka miesięcy temu.

Informacja prawna