Reometr – co to za urządzenie i do czego jest wykorzystywane?

W przemyśle bardzo ważne jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, dlatego tak ważne jest, aby wskazać precyzyjne parametry, jak odporność na ściskanie, wytrzymałość itp. Czym jest reometr, w jakim celu się go stosuje i co pozwala zmierzyć?

Reometr – co to za urządzenie i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Reometr to urządzenie, które pozwala ocenić właściwości reologiczne ciał. Badanie właściwości polega na oznaczeniu parametrów lepko-sprężystych ciał, pod wpływem naprężania. Działające siły pozwalają wyznaczyć ciała idealnie sprężyste, idealnie lepkie oraz idealnie plastyczne, a wiedza ta pozwala na stosowanie materiałów o pożądanych właściwościach. W praktyce wyróżnia się różne warianty urządzeń, które dobierane są w zależności od potrzeb badawczych danej próbki. Cechą charakterystyczną reometrów jest wysoka precyzja pomiarów. W zależności od potrzeb i rodzaju testowanego materiału wykorzystywane są różne rodzaje reometrów: wibracyjne, rotacyjne, ciśnieniowe, kapilarny, oscylacyjny.

Specjalistyczne urządzenia pomiarowe, w tym m.in. reometry dostępne są w różnych wariantach, dlatego przed zakupem należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na specyfikację produktu. Na stronach internetowych, jak np. https://viateco.eu/produkt/reometr-zginanej-belki-bbr/ prezentowane są podstawowe informacje dotyczące wybranego sprzętu. Wśród parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę wymienia się siłę, jaka oddziałuje na badane próbki, zakres temperatur, rozdzielczość pomiaru ugięcia, a także dokładność kontroli. Odpowiednie poziom precyzji gwarantuje dokładność i rzetelność wykonanych pomiarów.

Badanie sztywności pełzania asfaltu w reometrze zginanej belki

Wytrzymałość asfaltu jest kwestią wyjątkowo ważną ze względów bezpieczeństwa, a także przez wzgląd na zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu. Czynniki te sprawiają, że niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii, które spełniały będą najwyższe standardy. Dotyczy to również wykorzystywanych materiałów, od których w dużym stopniu zależy trwałość nawierzchni. Uszkodzeń, takich jak odkształcenia lub spękania zmęczeniowe lub niskotemperaturowe można uniknąć lub ograniczyć ich ilość, jeśli w pracach wykorzystywane będzie lepiszcze cechujące się najwyższą trwałością. Bardzo ważne jest zatem, aby wybierać rozwiązania i mieszanki mineralno-asfaltowe o optymalnych parametrach, zgodnie z przyjętymi normami.

Dużą zaletą testowania lepiszczy asfaltowych w reometrze zginanej belki BBR jest możliwość oceny zachowania mieszanki asfaltowej pod wpływem różnej temperatury. Dzięki temu można poznać właściwości i ocenić zachowanie materiału w niskiej temperaturze, aby określić, jak zachowywała się będzie nawierzchnia. Niska temperatura w wielu sytuacjach jest dużym problemem, który prowadzi do pojawienia się spękań i innych uszkodzeń.

W badaniu kryterium wyjściowym jest ocena zgodnie z systematyką Superpave, opracowanej przez amerykańskich naukowców. Punktem wyjściowym jest klasyfikacja określonego wariantu asfaltu w oparciu o najwyższą średnią siedmiodniową oraz najniższą jednodniową odnotowaną temperaturą nawierzchni, w ten sposób określana jest temperatura, w jakiej dany wariant lepiszcza może być stosowany.

Badany wariant asfaltu lub polimeroasfaltu w pierwszej kolejności poddawany jest procesowi starzenia PAV, a dopiero następnie próbka trafia do urządzenia, jakim jest reometr zginanej belki. Dzięki badaniom określane są temperatura penetracji termicznej, temperatura mięknienia, łamliwości (wg skali Frassa), ciągliwość, nawrót sprężystości.

W wyniku prowadzonych obliczeń i obserwacji urządzenie pozwala na opracowanie wykresów, tzw. krzywych pełzania, obrazujących właściwości wybranej mieszanki asfaltowej. Od wartości tzw. pełzania asfaltu zależy czy materiał zachowuje odpowiedni poziom i właściwości lepkosprężyste w ujemnych temperaturach.

Informacja prawna