Sprzedaż mieszkania z hipoteką – o czym musimy wiedzieć?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na okres 25, 30, a nawet 35 lat wiąże się z szeregiem ustępstw i kompromisów na rzecz banku pożyczającego pieniądze. Wiele osób myśli, że przed spłaceniem kredytu nie można sprzedać mieszkania, tym samym czuje się zakotwiczona w miejscu na wiele lat. Kredyt z hipoteką nie musi być przeszkodą przy sprzedaży lokum – wystarczy tylko przestrzegać kilku kroków, a transakcja przebiegnie bez większych przeszkód.

Rozmawiaj z bankiem i informuj o każdym kroku

Przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z banku na temat aktualnego zadłużenia. Takie zaświadczenie wskazuje kwotę kredytu oraz odsetek pozostałych do spłaty. Potencjalni nabywcy mają prawo do wglądu w adnotację wystawioną przez bank, by w przyszłości nie narazili się na roszczenia z tytułu niespłaconej hipoteki. Tuż po znalezieniu nabywcy wnioskujemy o promesę dotyczącą wykreślenia hipoteki, która przyda się na kolejnych etapach sporządzania umowy. Ważne jest, by w całej sytuacji traktować bank jako partnera, nie zaś jak instytucję, która chce nam uprzykrzyć życie.

Opublikuj ogłoszenie o sprzedaży ze stosowną adnotacją

Publikując ofertę sprzedaży na portalach branżowych i mediach społecznościowych, musimy pamiętać o czymś więcej, niż dobrej jakości zdjęciach i atrakcyjnym opisie. Absolutnie konieczna jest informacja, że na dzień sprzedaży mieszkanie obciążone jest hipoteką – w przeciwnym wypadku możemy zostać posądzeni o zatajanie istotnych informacji. Jeżeli korzystamy z usług agencji pośrednictwa nieruchomości, musimy przekazać tę wiadomość opiekunowi oferty, by mógł zamieścić stosowny dopisek w ogłoszeniu. Wbrew pozorom, taka adnotacja nie skazuje mieszkania na brak zainteresowania ani nie przesądza o niższej atrakcyjności nieruchomości.

Spisz z potencjalnym kupcem umowę przedwstępną z mocą aktu notarialnego

Kiedy zgłosi się do nas osoba zainteresowana kupnem mieszkania, musimy zawrzeć umowę przedwstępną z nadaną mocą prawną. Takie wymaganie postawi przed nami bank, aby została wyrażona zgoda ze strony Wierzyciela (czyli banku pożyczającego pieniądze) na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. Umowa wymaga dochowania pewnej specyficznej formy, a mianowicie „rozbicia” kwoty sprzedaży na dwie części. Jedna z nich stanowi o wysokości zobowiązania, które trafi do banku tytułem spłaty hipoteki, druga zaś będzie wynagrodzeniem trafiającym na konto sprzedającego. Opłatę z tytułu sporządzenia umowy przedwstępnej z notariuszem pokrywają solidarnie przyszły nabywca i obecny właściciel.

Złóż wniosek w sądzie o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Gdy przyszły nabywca będzie dysponował gotówką na zakup mieszkania bądź uzyska kredyt, możemy przystąpić do finalizacji transakcji. Symbolicznym „zwieńczeniem” sprzedaży będzie wykreślenie adnotacji o hipotece z księgi wieczystej nieruchomości. Wniosek możemy pobrać bezpośrednio w wydziale cywilnym odpowiedniego sądu (formularz o nazwie KW-WPIS) i do tego dokumentu załączamy oświadczenia banku o spłacie kredytu oraz dowód wniesienia opłaty sądowej. Poza dotychczasowym właścicielem nieruchomości, o wykreślenie hipoteki może wystąpić przyszły nabywca lub bank występujący w charakterze wierzyciela.

Choć z pozoru sprzedaż mieszkania z hipoteką może wydawać się skomplikowana, w zasadzie nie różni się zbyt wieloma elementami od transakcji bez obciążenia hipotecznego. Ważne jest, by dochować określonych form i przestrzegać zasad, które wystosuje wobec nas bank – dzięki temu sprzedanie mieszkanie pójdzie łatwiej, niż się tego spodziewamy.

Informacja prawna