Zasada działania systemu oddymiania

Typowy system oddymiania działa wykorzystując siłę grawitacji. Otwory oddymiające znajdują się w dachu lub fasadach danego budynku. Taki system jest napędzany za pomocą energii elektrycznej i pozwala efektywnie wyprowadzić dym, nagrzane powietrze oraz trujące gazy na zewnątrz budynku. Prawidłowo działający system oddymiania stanowi integralną część kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku.

Główne elementy typowego systemu oddymiania 

Szczególnie ważnym elementem jest centrala oddymiania. Jej zadaniem jest nie tylko kontrola i sterowanie całym systemem, ale również regulowanie czasu przewietrzania. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości centrala powinna nas zaalarmować. Niektóre modele posiadają zintegrowany service timer, który znacznie ułatwi regularne wykonywanie przeglądów systemowych i konserwacyjnych.  

Przycisk oddymiana pozwala na ręczne wyzwolenie alarmu. Zamontowane na nim diody sygnalizują nam stany pracy poszczególnych elementów systemu. Okna napowietrzające oraz oddymiające stanowią integralną część każdego systemu oddymiania. Oczywiście nie obejdziemy się bez licznych czujek dymowych i pogodowych, które służą do wykrywania pożaru. Oprócz tego mamy jeszcze urządzenia alarmowe w postaci syren, lamp błyskowych lub dzwonków. Ich zadaniem jest zawiadomienie wszystkich domowników o wystąpieniu pożaru. 

Zalety z posiadania elektrycznego systemu oddymiania 

Obecność napędu elektrycznego wiąże się z licznymi korzyściami dla właściciela mieszkania. Pozwala na efektywniejsze zadbanie o bezpieczeństwo, jednocześnie podnosząc komfort użytkowania takiego systemu oddymiania. Elektryczny napęd sprawia, że automatyczne wyzwalanie czujek pożarowych zajmuje o wiele mniej czasu. Stan systemu jest stale monitorowany, a wszystkie jego elementy są ze sobą optymalnie zintegrowane. Nie musimy również ponosić dodatkowych kosztów na wygodną wentylację. Z kolei konserwacja systemu nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych materiałów.  

Więcej o systemie oddymiania można przeczytać na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/system-wentylacji-pozarowej-system-strumieniowy. 

Informacja prawna