Termomodernizacja budynku, będącego pod pieczą konserwatora.

Gdy stajemy się właścicielami budynku, nad którym pieczę sprawuję konserwator zabytków, a więc de facto zabytku, nakładane są na nas zobowiązania dotyczące jego użytkowania. Wszelkie decyzje odnośnie jakichkolwiek zmian zarówno technicznych, wymagających ingerencji w elewację budynku, a także remontowych, muszą być konsultowane z konserwatorem i są całkowicie zależne od jego decyzji. Budynki takie są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie właściciel winien uzyskać pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych.

Problematyczne lub zupełnie niemożliwe do przeprowadzenia mogą się okazać takie prace, jak przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, ozdabianie budynku elementami dekoracyjnymi, zmianę pokrycia lub koloru elewacji, a także zmiany architektoniczne wewnątrz budynku.

Problemy starych budynków

Kupując stary budynek, należy liczyć się z tym, że jego stan techniczny może znacznie odbiegać od wrażeń wizualnych i estetycznych. Zazwyczaj w takich obiektach można się spodziewać złego stanu instalacji, która zazwyczaj kwalifikuje się do wymiany.

Innym problemem może się okazać zły stan lub jej całkowity brak termoizolacji budynku. Zazwyczaj obserwuje się dużą ilość mostków termicznych przez które ucieka najwięcej ciepła. Przez niewłaściwie ocieplone ściany, wnęki okienne  lub dach może uciekać nawet do 30% ciepła. Bardzo negatywne skutki może mieć też zła cyrkulacja powietrza i niska paro przepuszczalność.

O ile w budynkach nie objętych ochroną konserwatora termomodernizacja nie jest dużym wyzwaniem, o tyle w budynkach zabytkowych może okazać się trudna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia. W przypadku, gdy konserwator zabytków nie daje pozwolenia na ocieplenie budynku od strony elewacji, jedynym rozwiązaniem może być ocieplenie od wewnątrz.

wełna mineralna

Czym ocieplić od wewnątrz?

Materiały do ocieplania od wewnątrz wybiera fachowiec na podstawie profesjonalnego projektu termomodernizacji budynku. W takim projekcie ustala się przede wszystkim stan techniczny budynku, jego konstrukcję i specyfikę, a także przeprowadza się analizę cieplno-wilgotnościową elewacji.

Do ocieplania od wewnątrz możemy zastosować wełnę mineralną, którą cechuje wysoki współczynnik przepuszczalności pary wodnej. Kiedy takie zastosowanie nie jest możliwe, stosuje się styropian lub mineralne płyty izolacyjne, wykonane z lekkiego betonu komórkowego. Zapewnia on dobrą paro przepuszczalność, jego zastosowanie pozwala na szybki i skuteczny przebieg prac ze względu na brak ingerencji w fasadę budynku. To bardzo trwały materiał, który gwarantuje komfort użytkowania oraz korzystne temperatury w pomieszczeniach. Dopuszcza się również użycie farb ceramicznych o właściwościach termoizolacyjnych, które mają właściwości odbijania ciepła, co pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło wewnątrz budynku. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie masy aerożelowej. Pokrywa się nimi ściany, sufity oraz podłogi. Charakteryzują się elastycznością, co pozwala uzyskać gładką powierzchnię, którą można dodatkowo pokryć ozdobnym materiałem. Dodatkowo, są łatwe w aplikacji i przyjazne dla środowiska.

Dla idealnych rezultatów prac termoizolacyjnych ważne jest stosowanie materiałów od sprawdzonych dostawców. Firma Kabex oferuje wysokiej jakości materiały i fachową obsługę.

Informacja prawna