Przyłącze gazowe, a załatwienie istonych formalności

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na korzystanie z przyłączy gazowych. Niemniej decyzja ta jest związana ze spełnieniem szeregu istotnych formalności. Zatem każda osoba, która nie posiada dostępu do gazu ziemnego a chce go mieć, musi uzbroić się w cierpliwość. Co trzeba zrobić, aby błękitne paliwo zaczęło w końcu płynąć do naszego domu?

Jak długo trzeba czekać na przyłącze gazowe?

Posiadanie przyłącza gazowego jest związane ze spełnieniem szeregu ważnych formalności. Od tego po jakim czasie będziemy mogli korzystać z paliwa gazowego, w dużej mierze zależy fakt, jak szybko przedstawimy projekt przyłącza gazowego oraz ile czasu zajmie montaż instalacji fazowej. Jednym z istotnych etapów prac nad instalacją przyłącza gazowego jest złożenie do operatora gazociągu stosownego wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego.

Projekt przyłącza gazowego – jak go uzyskać oraz jaki jest jego koszt

Pracę związane z montażem należy zawsze zacząć od zaprojektowania właściwego przyłącza gazowego. Zadanie to powinni zawsze wykonać fachowcy, który to posiadają stosowne uprawnienia do projektowania instalacji gazowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Gdy inwestor nie zleci tego zadania firmie, lecz zdecyduje się na samodzielne załatwienie formalnościami, to wówczas musi on zwrócić się do gazowni z prośbą o wskazanie osoby, która to wykona dla niego odpowiedni projekt. Dzięki temu może on zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz uniknąć ewentualnych problemów związanych z zatwierdzeniem gotowego projektu przez gazownię. Koszt projektu gazowego to wydatek rzędu około 1, 5 tysiąca złoty.

Szczegółowe określenie warunków przyłącza gazowego

Sporządzony przez upoważnione do tego celu osoby projekt instalacji gazowej musi być zawsze w pełni zgodny z wymogami dostawcy gazu oraz operatora gazociągu. W związku z tym konieczne jest złożenie do właściwego pod względem miejsca zamieszkania – Rejonowego Zakładu Gazowniczego wniosku dotyczącego szczegółowego określenia warunków technicznych przyłączenia oraz przyszłej dostawy gazu.
W odpowiedzi na to każdy inwestor dowiaduje się czy wystarczy budowa tylko i wyłącznie samego przyłącza gazowego, czy też konieczna będzie rozbudowa gazociągu. Ponadto zostaje on poinformowany o kosztach tego przedsięwzięcia.

Rozbudowa gazociągu jest zazwyczaj konieczna w sytuacji, gdy sieć gazowa znajduje się w odległości kilkaset metrów od domu czy działki. Koszt rozbudowy gazociągu ponosi zawsze właściciel nieruchomości, który to jest zainteresowany posiadaniem gazu ziemnego w swoim domu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w danej okolicy jest znacznie więcej domów jednorodzinnych, których to wszyscy właściciele chcą posiadać przyłącze gazowe. Wówczas to mają oni możliwość negocjowania z operatorem gazociągu, aby rozbudowa została wykonana na jego koszt.

Jaki jest koszt wykonania przyłącza gazowego?

Cenę przyłącza gazowego jest zawsze ustalana przez dostawce gazu, a koszt jest w dużej mierze uzależniony od tego, w jakim regionie kraju mieszka inwestor oraz jaka jest moc przyłącza oraz odległość nieruchomości od gazociągu.

Warto wiedzieć o tym, że zazwyczaj na ogrzanie domu jednorodzinnego lub mieszkania ilość wymaganego paliwa gazowego wynosi do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.

W jaki sposób wypełnić wniosek o przyłącze gazowe

W naszym kraju operatorami gazociągów sjest Polska Spółka Gazownictwa – PSG oraz GAZ-SYSTEM.

PSG udostępnia zawsze na swojej stronie internetowej wniosek dotyczący warunków przyłączenia się do sieci gazowej. Jakie zatem informacje należy podawać we wniosku dotyczącym określenia warunków przyłącza? Otóż składa się z on z kilku istotnych punktów. Trzeba w nim podać informacje tj:

– dane wnioskodawcy oraz adres do korespondencji
– informację czy wniosek dotyczy nowego przyłącza, czy już istniejącego.
– dane obiektu przyłącza – w tym miejscu należy szczegółowo opisać budynek do którego to zostanie doprowadzone przyłącze gazowe. Należy również podać adres budynku oraz wskazać lokalizację gazomierza.
– pobór paliwa gazowego – musi być jasno określony cel wykorzystywania paliwa gazowego w domu. Inwestor musi poinformować, czy zamierza ogrzewać gazem dom, czy być może tylko zasilać z jego pomocą kuchenkę. Na podstawie tych istotnych informacji operator gazociągu szacuje roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
– określenie początku obowiązywania umowy na dostarczanie gazu. Trzeba również podać dane właściciela gazomierza, na którego to będą przychodziły rachunki.
– oświadczenie, że właściciel posiada tytuł prawny do lokalu, który to chce podłączyć do gazociągu.
– upoważnienie dostawcy gazu do złożenia u operatora gazociągu dokumentacji dotyczącej przyłącza gazowego w danym budynku

Ponadto we wniosku musi znajdować się informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o sposobie odbioru dokumentów dotyczących przyłącza gazowego. Można je bowiem dostarczyć do dostawcy gazu osobiście lub korespondencyjnie, a więc za pośrednictwem poczty.
Do wniosku o określenie warunków przyłącza gazowego należy również załączyć plan zabudowy budynku, do którego to inwestor zamierza doprowadzić gaz ziemny.

Co prawda zanim zaczniemy korzystać z gazu musimy sprostać wielu istotnym wymaganiem, niemniej warto skorzystać z tego pomysłu, aby móc przez długie lata cieszyć się z posiadania ogrzewania gazowego.

Informacja prawna